Kuidas see töötab?

Luuakse digitaalne raviplaan. Patsient saab kolmemõõtmeliselt näha, kuidas iga kape muudab hammaste asendit ja milline on ravi lõpptulemus.

Raviplaani järgi toodetakse individuaalselt vajalik arv kapesid, mille abil nihutatakse hambaid järk-järgult soovitud tulemuse suunas. Patsient saab sõltuvalt konkreetsest ravijuhtumist teatud hulga kapesid koju kaasa ja vahetab neid ise umbes iga kahe nädala tagant.

Vahed hammaste vahel

Kapede abil lihtsalt ravitav. Võib olla vajalik kanda elastikuid ehk kummisikuteid.

Ruumipuudusest tingitud valehambumus

Tugevalt kokkusurutud hammaste korrigeerimiseks võib lisaks vaja minna mini-implantaate või polareid. Väga harvadel juhtudel rakendatakse sikuteid.

Avatud hambumus

Eesmised hambad ei ulatu kokku.  Avatud hambumuse ravimisel võib olla vaja kinnitusvahendeid esihammastel, mis tavaliselt kinnitatakse suulaele.  

Risthambumus

Külgmiste hammaste piirkonnas on alumine hambakaar ülemisest laiem. Sellise hambumuse korral on ravi pisut keerulisem. Võib osutuda vajalikuks ristelastikute kasutamine ja vajadusel tuleb hambumust tõsta.

Sügav hambumus

Ülemised hambad katavad alumisi lõikehambaid rohkem kui normaalses hambumuses.

Eesmine risthambumus

Alumised eeshambad paiknevad eespool ülemisi. Võimalik, et ravi kestel vajatakse elastikuid või mini-implantaate.